Prohlášení

JIKO Trans se snaží o neustálé zlepšování pokud se jedná o ochranu zdraví, bezpečnost, ochranu životního prostředí a kvalitu služeb. I proto byla společnost JIKO Trans auditována v roce 2009 firmou SGS k dodržování standardů HSEQ. Ty obsahují všechny zásady a postupy a poskytují jasný a kontrolovatelný rámec pro řízení našeho podnikání a zlepšování naší práce. Vedení společnosti se zavazuje k používání a dalšímu rozvoji systému, který má za úkol identifikovat, odstraňovat nebo kontrolovat bezpečnostní rizika spojená s činností společnosti.

Proto má politika HSEQ zajišťovat:

  • Bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance, zákazníky, partnery a širokou veřejnost
  • Minimální dopad na životní prostředí, zařízení nejen naše, ale i zařízení ostatních
  • Plnit své závazky vůči našim zákazníkům
  • Zhodnotit všechna provozní rizika a navrhnout postupy, které je minimalizují a kontrolují
  • Všechny nehody a stížnosti jsou hlášeny a vyšetřovány proškoleným personálem
  • Všechna nápravná a preventivní opatření jsou implementována tak, aby vedla k vyšší efektivitě
  • Významně investujeme do systémů, vzdělávání a školení našich zaměstnanců i partnerů, do infrastruktury i nových technologií, abychom naše podnikání vedli bezpečně a profesionálně
  • Všichni zaměstnanci jsou nabádání k tomu, aby přistupovali s osobní zodpovědnosti za plnění standardů HSEQ stejně vážně, jako k nim přistupuje společnost JIKO Trans

Máte nějaký dotaz či připomínky? Neváhejte nás kontaktovat přes kontaktní formulář. Odpovíme vám obratem.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ